Logo CÔNG TY TNHH DUY LẬP

Công tyTNHH Duy Lập thực hiện dịch vụ bảo trì hệ thống thủy lực, các thiết bị truyền động thủy lực trong các dây truyền thiết bị sản xuất công nghiệp và trên thiết bị thi công cơ giới nặng tại địa điểm của đơn vị sử dụng.

Bảo trì hệ thống thủy lực

Chúng tôi thực hiện các cấp độ bảo trì thiết bị như sau:

a- Sửa chữa hư hỏng - xử lý sự cố: Áp dụng theo từng trường hợp cụ thể theo yêu cầu của đơn vị sử dụng máy.
b- Bảo trì phòng ngừa: Lập kế hoạch bảo trì theo định kỳ nhằm ngăn chặn & phòng ngừa các hư hỏng, sự cố có thể xảy ra đối với các thiết bị sử dụng.
c- Bảo trì toàn bộ: Thực hiện công tác bảo trì chi tiết các thiết bị và máy móc - con người liên quan, Nâng cao và cải tiến hiệu suất sử dụng, giảm tối đa chi phí vận hành thiết bị thủy lực.

Các công việc chính bao gồm:

1- Lập hồ sơ hoạt động của thiết bị, nội dung bao gồm:
- Mô tả chi tiết hệ thống truyền động thủy lực của thiết bị.
- Sơ đồ thủy lực và danh mục vật tư, vị trí lắp đặt trên dây chuyền.
- Lịch trình kiểm tra thiết bị và Hướng dẫn các bước thực hiện.
- Các biểu mẫu nhật ký bảo trì ghi chép chi tiết các sự cố hoạt động và hành động xử lý.
- Các hư hỏng thường gặp và các bước xử lý.
- Yêu cầu vật tư thủy lực dự phòng và theo dõi chi phí.

2- Thực hiện các hoạt động bảo trì:
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các bộ phận, cụm thiết bị thủy lực.
- Giám sát, kiểm tra thay thế phụ tùng, vật tư đúng cách.
- Hiệu chỉnh các thiết bị thủy lực.
- Kiểm tra dầu thủy lực và các thiết bị làm sạch.
- Ghi chép các công việc và báo cáo tổng hợp.
- Lập danh mục công việc thực hiện cho lần bảo dưỡng tiếp theo.  

3- Cải tiến và Nâng cấp thiết bị thủy lực:
- Thực hiện đánh giá hiệu suất làm việc của thiết bị.
- Đề xuất và thực hiện các phương án cải tiến - nâng cấp thiết bị phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị.
- Đánh giá phương án thực hiện và cải tiến liên tục

4- Đào tạo và hướng dẫn thực hiện công việc:

Bảo dưỡng hệ thống thủy lực

Các lợi ích đạt được của Dịch vụ bảo trì đối với đơn vị sử dụng:
- Giảm các chi phí sản xuất trực tiếp và gián tiếp.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm nhờ chất lượng phục vụ và độ tin cậy của thiết bị sản xuất.
- Đảm bảo đáp ứng tiến độ giao hàng và thi công.

Chúng tôi đã và đang thực hiện dịch vụ bảo trì với các đơn vị trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng - sản xuất sản phẩm công nghiệp và được đánh giá rất hiệu quả. Xin liên hệ với bộ phận Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Share with friends

LIÊN HỆ

Hotline 0945 494 147
Số bàn 02513.915.477
Zalo 0908 478 298

LIÊN KẾT