MENU
logo
logo

Bơm thủy lực được xem là trung tâm của hệ thống thủy lực. Chúng cung cấp công suất truyền động thủy lực thông qua kết nối dich và kiểm soát bởi các van thủy lực. Các công suất thủy lực của một máy bơm thủy lực được xác định bởi dòng chảy cung cấp bởi các máy bơm thủy lực và áp suất vận hành.

Các loại bơm thủy lực

-Bơm thủy lực bánh răng (bơm nhông).

-Bơm thủy lực piston (loại hướng trục và hướng tâm).

-Bơm thủy lực trục vít.

-Bơm cánh gạt.

Hình ảnh: Bơm thủy lực trong hệ thống máy ép.