MENU
logo
logo

Trong hệ thống điều khiển bằng thủy lực để thực hiện điều chỉnh áp suất RV (Tăng hoặc giảm) trong hệ thống nhằm đảm bảo áp suất làm việc, bảo vệ hệ thống khỏi quá tải, thực hiện các hoạt động điều khiển trong hệ thống, người ta sử dụng các van điều khiển áp suất. Các van điều khiển áp suất thường dùng bao gồm: Van tràn, van an toàn, van giảm áp, van chỉnh áp..

Thông tin tư vấn kỹ thuật và nhận báo giá, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

DUY LẬP - 02513 915 477/0945 494 147