MENU
logo
logo

Van thủy lực (hydraulic valves)điều hướng dòng chảy của một môi trường lỏng, thường là dầu, thông qua hệ thống thủy lực của bạn. Hướng dòng chảy dầu được xác định bởi vị trí của ống. Hệ thống thủy lực chỉ có thể hoạt động theo yêu cầu bằng van. Vì vậy, bạn nên luôn luôn tìm kiếm đúng loại van thủy lực để phục vụ mục đích dự định của bạn. Kích thước yêu cầu được xác định bởi dòng chảy tối đa của hệ thống thủy lực thông qua van và áp suất hệ thống tối đa.

Van thủy lực

Van thủy lực Duy Lập