MENU
logo
logo

Van tiết lưu dầu dùng để điều chỉnh lưu lượng dầu và do đó điều chỉnh vận tốc của cơ cấu chấp hành trong hệ thống thủy lực.

Mã hàng: KC - 02; KC - 03: KC - 04: KC - 06: KC - 08; KC - 10...