Cơ khí Chế tạo là một ngành nhằm tạo ra các loại máy móc và các loại thiết bị hoặc những vật dụng hữu ích, để nhằm phục vụ cho các công tác thiết kế ở trong các lĩnh vực như là máy móc và thiết bị sản xuất, máy bay, ô tô, các phương tiện giao thông khác. Ngoài ra còn có sản xuất đồ dùng gia đình, các hệ thống gia nhiệt và làm lạnh,… Ngành có vai trò tham gia trực tiếp trong các hoạt động sản xuất thực tế, nơi mà các kỹ sư Cơ khí Chế tạo tham gia vào việc vận hành toàn bộ các quy trình chế tạo ra các sản phẩm cơ khí, đồng thời có tính tối ưu hóa quá trình sản xuất nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế cao nhất có thể.