Sản phẩm thủy lực là tên gọi chung chỉ các sản phẩm được lắp và kết nối với nhau để hình thành hệ thống thủy lực trong các máy móc, dây chuyền làm việc. Nó bao gồm các loại: ben thủy lực, bơm dầu, van dầu, motor dầu, ống dầu, lọc dầu, giải nhiệt dầu, đồng hồ đo áp suất, trạm nguồn, phụ kiện…